Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thu phí trở lại từ ngày 27/10
Sau 15 ngày dừng thu phí để sửa chữa hư hỏng mặt đường, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã đủ điều kiện thu phí trở lại....xem thêm
27/10/2018
324

Học ngành Supply Chain, ra làm việc gì?
Chuỗi Cung ứng đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng và ổn định nền kinh tế toàn cầu. Tích hợp nhiều phòng ban như Mua hàng, Logistics hay những hoạt động như lập kế hoạch hàng tồn...xem thêm
26/10/2018
495

Mô hình kinh doanh mới trong thời đại 4.0
Tân Bộ trưởng Thông tin Truyền thông cho rằng làm 4.0 thì phải chấp nhận các mô hình kinh doanh mới và xây dựng được công nghiệp IoT. Phát biểu tại sự kiện "Smart IoT Việt Nam 2018" do Ban Kinh tế Tru...xem thêm
25/10/2018
826

Góc nhìn
Với mục đích nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về chuyên ngành và chia sẻ về các xu hướng của Logistics trong thời đại cách mạng Công nghiệp 4.0, SHARINGECONOMY đã đồng hành cùng BEST CLUB –...xem thêm
23/10/2018
676

Nghị định mới về vận tải đa phương thức
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 144/2018/NĐ-CP, ngày 16/10/2018 “Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức”. Theo đó Nghị định mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2...xem thêm
22/10/2018
356