Để Quản lý Rủi Ro Chuỗi Cung Ứng, Chúng Ta Cần “Tầm Nhìn”
Chuỗi cung ứng luôn phát triển ngày càng phức tạp, kéo theo đó là chi phí hoạt động ngày một tăng cao. Tầm nhìn chuỗi cung ứng (supply chain visibility) là một yêu cầu không thể thiếu để kiểm so...xem thêm
10/05/2018
221