Tư vấn vận chuyển hàng hóa đúng pháp luậ

1. Khái niệm 

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì công ty bạn đang thực hiện dịch vụ logistics. Theo Điều 233 Luật thương mại 2005 thì Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao. Dịch vụ logistics được phiên âm theo tiếng Việt là dịch vụ lô-gi-stíc.

2. Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics

Thương nhân Việt Nam kinh doanh các dịch vụ Logistics phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam; có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu.

Thương nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ Logistics thì còn phải tuân thủ một số điều kiện như đối với dịch vụ Logistics liên quan đến vận tải, thương nhân nước ngoài được phép thành lập công ty liên doanh nhưng tỷ lệ góp vốn phải theo quy định. Thương nhân nước ngoài không được phép thực hiện dịch vụ vận tải đường ống, trừ trường  hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Đối với dịch vụ Logistics khác như kinh doanh dịch vụ kiểm tra kỹ thuật thì thương nhân nước ngoài chỉ được kinh doanh dưới hình thức liên doanh sau 3 năm hoặc 5 năm.

3.  Giới hạn trách nhiệm của dịch vụ Logistics.

Thông thường, giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc do các bên tự thỏa thuận. 

Trường hợp các bên không có thỏa thuận mà khách hàng không có thông báo trước về giá trị hàng hóa thì giới hạn trách nhiệm tối đa là 500 triệu đồng Việt Nam đối với mỗi yêu cầu bồi thường.

Trường hợp khách hàng đã thông báo trước về giá trị hàng hóa và đã được thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics xác nhận thì giới hạn trách nhiệm là toàn bộ giá trị của hàng hóa đó.

Tham khảo: Nghị định số 140/2007/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics

Tư vấn luật Minh Gia

Chia sẻ

SharingEconomy KHÔNG THU PHÍ giao dịch và tin đăng. Chúng tôi HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. Chúc Quý khách giao dịch thành công.

Lượt xem : 303

TIN LIÊN QUAN