Những mức phạt cực nặng khi vi phạm giao thông - Luật mới sửa đổi

Những mức phạt cực nặng khi vi phạm giao thông - Luật mới sửa đổi

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng nặng mức xử phạt hàng loạt hành vi vi phạm giao thông nhằm tăng sự răn đe khi sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Hàng loạt hành vi sẽ tăng mức xử phạt, mức cao nhất lên đến 30 triệu đồng; có những hành vi mà mức phạt so với mức cũ tăng lên tới 20 lần!

[Infographic] Những mức phạt kịch khung khi vi phạm giao thông - Ảnh 1.

Người lao động

TIN LIÊN QUAN