Những loại hàng hóa phải chở nguyên toa bằng đường sắt: từ 1/7/2018

Những loại hàng hóa phải chở nguyên toa bằng đường sắt: từ 1/7/2018

24/05/2018 09:39

Theo Thông tư 22/2018 của Bộ Giao thông vận tải, quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia, những loại hàng hóa phải chở theo hình thức nguyên toa gồm: Máy móc, dụng cụ, thiết bị không thể xếp vào toa có mui; hàng rời xếp đống, hàng không thể đóng bao, kiện, hàng khó xác định số lượng; Động vật sống; Hàng nguy hiểm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; Thi hài; Hàng hóa vận tải theo những yêu cầu đặc biệt của người thuê vận tải hoặc cần điều kiện chăm sóc, bảo vệ đặc biệt.

Theo Thông tư này, hàng hóa được vận chuyển bằng đường sắt là tài sản của tổ chức, cá nhân thuê doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa trên đường sắt vận chuyển bằng đường sắt. Hàng hóa vận tải theo hình thức hàng lẻ là hàng hóa không đòi hỏi phải dùng toa xe riêng để chuyên chở. Hàng hóa vận tải theo hình thức hàng nguyên toa là hàng hóa được xếp trên một toa xe, có cùng một người thuê vận tải, một người nhận hàng, một ga đi, một ga đến.

Đối với vận tải hàng hóa thông thường, người thuê vận tải có trách nhiệm kê khai đúng tên hàng hóa theo yêu cầu của doanh nghiệp. Trường hợp là hàng nguy hiểm phải ghi đúng tên gọi trong danh mục hàng nguy hiểm vận tải bằng đường sắt. Người thuê vận tải phải chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra do kê khai không đúng tên hàng hóa gây ra.

Hàng hóa coi như bị mất mát nếu quá kỳ hạn vận chuyển mà doanh nghiệp vận chuyển chưa báo tin hàng đến trong các trường hợp sau: Đối với hàng hóa thông thường là 15 ngày; Đối với hàng hóa mau hỏng là 4 ngày

Thông tư ban hành để triển khai thực hiện Luật Đường sắt 2017 sẽ có hiệu lực từ 1/7/2018.

VITIC tổng hợp/theo Bộ GTVT

VITIC tổng hợp/theo Bộ GTVT

Chia sẻ

SharingEconomy KHÔNG THU PHÍ giao dịch và tin đăng. Chúng tôi HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. Chúc Quý khách giao dịch thành công.

Lượt xem : 319

TIN LIÊN QUAN