Đăng tin miễn phí

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Bước 1

Chọn đăng tin miễn phí

Bước 2

Nếu có tài khoản chọn đăng nhập nếu chưa bạn chọn đăng ký

Bước 3

Điền thông tin đăng ký

Bước 4

Nhập mã xác nhận

Bước 5

Bắt đầu đăng tin

ĐĂNG TIN

Bước 1

Chọn đăng tin miễn phí

Bước 2

Chọn mục cần đăng

Bước 3

Nhập thông tin đăng

Bước 4

Nhập thông tin giao dịch

Bước 5

Đăng tin thành công