Đăng tin miễn phí
BỘ LỌC
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

96 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

02513822486 (xem thêm những doanh nghiệp khác)

2 năm trước

THÔNG TIN
"Công ty Cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa, tiền thân là Công ty Dịch vụ Sản xuất Kinh doanh Tổng hợp (PROSECO), thành lập tháng 9/1989.Công ty TNHH 01 thành viên Tín Nghĩa từ ngày 20/01/2010 họat động theo mô hình Công ty TNHH 01 thành viên Tổng Công ty Tín Nghĩa theo giấy phép kinh doanh số 3600283394 (thay đổi lần thứ 10). Từ ngày 18/5/2016, Tổng Công ty Tín Nghĩa chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần theo giấy phép kinh doanh số 3600283394 (thay đổi lần thứ 18). Sau 28 năm hoạt động, ngoài trụ sở văn phòng chính, Tổng Công ty còn có 10 công ty con và 6 công ty liên doanh, liên kết và hơn 1.000 người lao động (trong đó nhân viên công tác tại Văn phòng Tổng Công ty là 201 người; còn lại 973 người công tác tại các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết, đơn vị trực thuộc). Đến nay Tín Nghĩa đã trở thành một trong 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, theo đánh giá của Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc (UNDP); 10 năm liền nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do VNR-Vietnamnet bình chọn. Năm 2015 được bình chọn trong top 50 doanh nghiệp thành tựu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, xếp hạng 110 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do VNR-Vietnamnet bình chọn, và là một trong hai doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu của Việt Nam. Năm 2017, Tổng Công ty Tín Nghĩa được bình chọn trong top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững, Doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai."

NHỮNG DOANH NGHIỆP KHÁC